МВР

ГД "Гранична полиция"

 

старши комисар Светослав Манолов

заместник-директор на главна дирекция "Гранична полиция", той и директор на дирекция "Противодействие на престъпността през държавната граница"

Старши комисар СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ МАНОЛОВ– заместник-директор на главна дирекция “Гранична полиция", той и директор на дирекция "Противодействие на престъпността през държавната граница" - МВР, е роден на 23.09.1974 г. в град София. Завършил е Великотърновския университет  "Св. св. Кирил и Методий", магистър по право. Работи в МВР от 2002 година като е заемал последователно различни изпълнителски и ръководни длъжности. От 26.08.2013 г. е назначен на длъжността началник на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" - 07 РУП на СДВР.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 05.06.2015 г.  е назначен на длъжност заместник-директор на ГДГП, той и директор на дирекция "Противодействие на престъпността през държавната граница".