МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

17 яну 2019

"Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, предоставени за управление на РДГП-Елхово"

 17 януари 2019 | 10:36