МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП изх.№ КСИ-43 от 26.03.2019 г.

27 мар 2019

"Доставка на принтери и копирна техника" по 3 обособени позиции


 16 август 2019 | 17:05