МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Становище изх.номер КСИ-75 от 08.04.2020 г. за осъществен предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП

23 апр 2020


 14 май 2020 | 13:17