МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Становище № КСИ-81 от 14.04.2020 г. за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

14 апр 2020

„Доставка на технически средства, софтуер и лицензии за подобряване на геоинформационната дейност в ГДГП”

 12 май 2020 | 11:13