МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0025 - „Доставка на отоплителни материали за нуждите на РДГП-Драгоман”

03 юни 2020


Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 407800-2413 от 03.06.2020 г.   (pdf - 314,00KB) - 03 юни 2020 17:27
Обявление за поръчка рег. № 407800-2412 от 03.06.2020 г.   (pdf - 626,00KB) - 03 юни 2020 17:27
Документация   (pdf - 968,00KB) - 03 юни 2020 17:27
Приложение № 1.1 - Техническа спецификация   (pdf - 80,00KB) - 03 юни 2020 17:27
Приложения към документация   (rar - 167,00KB) - 03 юни 2020 17:28
Протокол № 1 рег. № 407800-2910 от 29.06.2020 г.   (pdf - 280,00KB) - 29 юни 2020 14:13
Съобщение рег. № 407800-3092 от 08.07.2020 г.   (pdf - 34,00KB) - 08 юли 2020 13:19
Съобщение рег.№ 407800-3202 от 13.07.2020 г.   (pdf - 83,00KB) - 13 юли 2020 15:33
Решение № 407800-3317 от 21.07.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 148,00KB) - 21 юли 2020 15:25
Протокол рег. № 407800-3316 от 21.07.2020 г.   (pdf - 600,00KB) - 21 юли 2020 15:25
Протокол № 2 рег. № 407800-3091 от 07.07.2020 г.   (pdf - 112,00KB) - 21 юли 2020 15:25
Протокол № 3 рег. № 407800-3232 от 14.07.2020 г.   (pdf - 356,00KB) - 21 юли 2020 15:26
Обявление рег.№ 407800-3936 от 21.08.2020 г. за възложена поръчка   (pdf - 728,00KB) - 21 авг 2020 14:55
Договор рег.№ 407800-3890 от 20.08.2020 г. с приложения за РДГП-Драгоман - за Об. поз. № 1   (rar - 613,00KB) - 21 авг 2020 14:55
Договор рег.№ 407800-3849 от 18.08.2020 г. с приложения за ГПУ-Белоградчик - за Об. поз. № 2   (rar - 597,00KB) - 21 авг 2020 14:55
Договор рег..№ 407800-3850 от 18.08.2020 г. с приложения за ГПУ-Брегово - за Об. поз. № 3   (rar - 562,00KB) - 21 авг 2020 14:55
Договор рег.№ 407800-3854 от 18.08.2020 г. с приложения за ГПУ-Чипровци - за Об. поз. № 4   (rar - 557,00KB) - 21 авг 2020 14:56
Договор рег.№ 407800-3853 от 18.08.2020 г. с приложения за ГПУ Трън - за Об. поз. № 5   (rar - 555,00KB) - 21 авг 2020 14:56
Договор рег.№ 407800-3852 от 18.08.2020 г. с приложения за ГКПП-Стрезимировци - за Об. поз. № 6   (rar - 560,00KB) - 21 авг 2020 14:56
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4696 от 09.10.2020 г.   (pdf - 184,00KB) - 09 окт 2020 15:05
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4697 от 09.10.2020 г.   (pdf - 182,00KB) - 09 окт 2020 15:05
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4698 от 09.10.2020 г.   (pdf - 179,00KB) - 09 окт 2020 15:05
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4699 от 09.10.2020 г.   (pdf - 154,00KB) - 09 окт 2020 15:07
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4700 от 09.10.2020 г.   (pdf - 163,00KB) - 09 окт 2020 15:07
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407800-4701 от 09.10.2020 г.   (pdf - 167,00KB) - 09 окт 2020 15:07

 09 октомври 2020 | 15:07