МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0026 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин”"

09 юни 2020


Прикачени документи Решение рег.№ 3282оп-978 от 09.06.2020 г. за откриване на процедура   (pdf - 313,00KB) - 09 юни 2020 17:32
Обявление за поръчка рег.№ 3282оп-979 от 09.06.2020 г.   (pdf - 625,00KB) - 09 юни 2020 17:32
Документация   (pdf - 539,00KB) - 09 юни 2020 17:33
ТС - ВОДОСНАБДЯВАНЕ БРЕГОВО И ВИДИН   (rar - 402,00KB) - 09 юни 2020 17:34
ТС - КАНАЛИЗАЦИЯ - БРЕГОВО И ВИДИН   (rar - 260,00KB) - 09 юни 2020 17:34
Приложения към документация   (rar - 303,00KB) - 09 юни 2020 17:37
Разяснение рег.№ 3282оп-1017 от 15.06.2020 г.   (pdf - 89,00KB) - 15 юни 2020 17:27
Протокол №2 рег. №3282оп-1224 от 10.07.2020 г. от работата на оценителната комисия   (pdf - 63,00KB) - 16 юли 2020 09:05
Протокол рег. №3282оп-1229 от 13.07.2020 г. от работата на оценителната комисия   (pdf - 188,00KB) - 16 юли 2020 09:06
Решeние рег. №3282оп-1261 от 15.07.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 66,00KB) - 16 юли 2020 09:07
Обявление рег.№ 3282оп-1727 от 15.09.2020 г. за възложена поръчка   (pdf - 439,00KB) - 16 сеп 2020 08:34
Договор 3282оп-1595 от 24.08.2020 г. с приложения   (pdf - 4,60MB) - 16 сеп 2020 08:34

 16 септември 2020 | 08:34