МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0024 „Доставка на отоплителни материали, за нуждите на РДГП-Кюстендил през отоплителен сезон 2020-2021 г.”

15 май 2020


Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 407700-717 от 15.05.2020 г.   (pdf - 2,79MB) - 15 май 2020 16:27
Обявление за поръчка рег. № 407700-718 от 15.05.2020 г.   (pdf - 6,26MB) - 15 май 2020 16:28
Документация   (pdf - 13,08MB) - 15 май 2020 16:28
Приложение № 1.1 - Техническа спецификация   (pdf - 1 016,00KB) - 15 май 2020 16:29
Приложения към документация   (rar - 188,00KB) - 15 май 2020 17:06
Решение рег. № 3282оп-840 от 22.05.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 288,00KB) - 22 май 2020 15:21
Актуализирана документация   (pdf - 563,00KB) - 22 май 2020 15:21
Съобщение рег. № 407700-870 от 12.06.2020 г.   (pdf - 579,00KB) - 12 юни 2020 16:47
Протокол № 1 рег. № 407700-939 от 24.06.20 г.   (pdf - 3,36MB) - 24 юни 2020 11:38
Съобщение рег. № 407700-978 от 02.07.2020 г.   (pdf - 304,00KB) - 02 юли 2020 14:21
Решение № 407700-1002 от 08.07.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 1,65MB) - 08 юли 2020 16:30
Протокол рег. № 407700-1001 от 08.07.2020 г.   (pdf - 5,94MB) - 08 юли 2020 16:30
Протокол № 2 рег. № 407700-1004 от 08.07.2020г.   (pdf - 3,15MB) - 08 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка рег. № 407700-1229 от 07.08.2020 г.   (pdf - 5,99MB) - 07 авг 2020 15:38
Договор № 407700-1210 от 06.08.2020 г. с приложения   (pdf - 10,59MB) - 07 авг 2020 15:38
Договор № 407700-1209 от 06.08.2020 г. с приложения   (pdf - 10,54MB) - 07 авг 2020 15:38
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407700-1366 от 08.09.2020 г.   (pdf - 2,23MB) - 08 сеп 2020 15:17
Обявление за приключване на договор за ОП рег. № 407700-1367 от 08.09.2020 г.   (pdf - 2,26MB) - 08 сеп 2020 15:17

 08 септември 2020 | 15:17