МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849–2020-0028 "Следгаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ-Калотина"

15 юни 2020

 24 август 2020 | 17:07