МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0022 "Доставка на офис обзавеждане" с 3 обособени позиции

30 апр 2020

Обособена позиция № 1 "Доставка на офис столове"
Обособена позиция № 2 "Доставка на метални каси"
Обособена позиция № 3 "Доставка на офис мебели"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

УВЕДОМЯВАМЕ:

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019 г.),  ще бъдат допуснати  в сградата  на ГДГП – МВР на адрес бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 46 за отваряне на офертите при следните условия:

  1. Задължително да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
  2. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко метър и половина разстояние между лицата.

   3. Няма да се допускат лица на публичните заседания на комисиите с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).

   4 . ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и  ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати.

 

    Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на         
    COVID-19

 

“НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

 

                                                                                         От Ръководството на ГДГП

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№3282оп-696 от 28.04.2020 г.   (pdf - 175,00KB) - 30 апр 2020 10:50
Обявление за поръчка рег.№ 3282оп-697 от 28.04.2020 г. - изпратено до ОВ на ЕС на 28.04.2020 г.   (pdf - 459,00KB) - 30 апр 2020 10:51
Документация за обществена поръчка   (pdf - 624,00KB) - 30 апр 2020 10:51
Приложение № 1.1 - Техническата спецификация по обособена позиция № 1 – доставка на офис столове   (pdf - 193,00KB) - 30 апр 2020 10:52
Приложение № 1.2 - Техническата спецификация по обособена позиция № 2 – доставка на метални каси   (pdf - 201,00KB) - 30 апр 2020 10:52
Приложение № 1.3 - Техническата спецификация по обособена позиция № 3 – доставка на офис мебели   (pdf - 128,00KB) - 30 апр 2020 10:52
Приложения към документация   (rar - 346,00KB) - 30 апр 2020 10:53
Решение № 3282оп-1398 от 30.07.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 401,00KB) - 31 юли 2020 09:21
Доклад рег.№ 3282р-1385 от 30.07.2020 г. с приложения   (rar - 3,75MB) - 31 юли 2020 09:22
Обявление рег.№ 3282оп-1678 от 08.09.2020 г. за възложена поръчка   (pdf - 712,00KB) - 11 сеп 2020 10:29
Договор № 3282оп-1635 от 01.09.2020 г. с приложения   (pdf - 27,07MB) - 11 сеп 2020 10:30
Договор № 3282оп-1636 от 01.09.2020 г. с приложения   (pdf - 32,16MB) - 11 сеп 2020 10:30
Договор № 3282оп-1637 от 01.09.2020 г. с приложения   (pdf - 32,03MB) - 11 сеп 2020 10:31
Обявление за приключване на договор рег. № 3282оп-1912 от 21.10.2020 г.   (pdf - 118,00KB) - 21 окт 2020 17:20
Обявление за приключване на договор рег. № 3282оп-1913 от 21.10.2020 г.   (pdf - 118,00KB) - 21 окт 2020 17:21
Обявление за приключване на договор рег. № 3282оп-1914 от 21.10.2020 г.   (pdf - 120,00KB) - 21 окт 2020 17:21

 21 октомври 2020 | 17:21