МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0029 "Доставка на принтери и копирна техника" по 2 (две) обособени позиции

15 юни 2020

Обособена позиция № 1 "Доставка на принтери"
Обособена позиция № 2 "Доставка на копирни устройства"

           СЪОБЩЕНИЕ

           С Решение рег.№ 3282оп-1106 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е удължен срока за получаване на оферти до 17:30 ч. на 03.08.2020 г.  Отварянето на офертите ще бъде на 06.08.2020 г. от 10:00 ч.


                                                                                         От Ръководството на ГДГП

Прикачени документи Обявление рег.№ 3282оп-123 от 29.01.2021 г. за приключване на договор за ОП   (pdf - 251,00KB) - 29 яну 2021 16:32
Обявление рег.№ 3282оп-124 от 29.01.2021 г. за приключване на договор за ОП   (pdf - 239,00KB) - 29 яну 2021 16:32
Писмо вх.№ 328200-20175 от 27.10.2020 г. - приложение към договор № 3282оп-1791 от 24.09.2020 г.   (pdf - 86,00KB) - 15 дек 2020 15:31
Решение рег. № 3282оп-1010 от 12.06.2020 г. за откриване на процедура   (pdf - 183,00KB) - 15 юни 2020 11:10
Обявление за поръчка рег. № 3282оп-1011 от 12.06.2020 г. изпратено до ОВ на ЕС на 12.06.2020 г.   (pdf - 422,00KB) - 15 юни 2020 11:11
Приложение № 1.1 - Техническа спецификация ОП 1   (pdf - 313,00KB) - 17 юни 2020 11:25
Приложение № 1.2 - Техническа спецификация ОП 2   (pdf - 263,00KB) - 17 юни 2020 11:25
Документация   (doc - 222,00KB) - 17 юни 2020 11:25
Приложения към документация   (rar - 375,00KB) - 17 юни 2020 11:25
Разяснение рег.№ 3282оп-1093 от 25.06.2020 г.   (pdf - 219,00KB) - 25 юни 2020 15:01
Решение рег.№ 3282оп-1106 от 26.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 305,00KB) - 29 юни 2020 11:25
Приложение № 2.1 Техническо предложение ОП 1   (docx - 75,00KB) - 29 юни 2020 11:25
Приложение № 2.2 Техническо предложение ОП 2   (docx - 73,00KB) - 29 юни 2020 11:26
Разяснение рег.№ 3282оп-1178 от 06.07.2020 г.   (pdf - 87,00KB) - 06 юли 2020 16:28
Протокол № 1 рег.№ 3282оп-1471 т 10.08.2020 г.   (pdf - 370,00KB) - 11 авг 2020 08:39
Съобщение рег.№ 3282оп-1474 от 11.08.2020 г.   (pdf - 52,00KB) - 11 авг 2020 10:15
Решене № 3282оп-1593 от 24.08.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 175,00KB) - 24 авг 2020 17:05
Доклад рег.№ 3282оп-1513 от 14.08.2020 г. с приложения   (pdf - 1,32MB) - 24 авг 2020 17:05
Обявление за възложена поръчка рег. № 3282оп-1871 от 12.10.2020 г.   (pdf - 308,00KB) - 15 окт 2020 14:12
Договор рег. № 3282оп-1721 от 15.09.2020 г. с приложения   (pdf - 1,84MB) - 15 окт 2020 14:13
Договор рег. № 3282оп-1791 от 24.09.2020 г. с приложения   (pdf - 1,50MB) - 15 окт 2020 14:35

 29 януари 2021 | 16:33