МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0027 "Ремонт и поддръжка на мобилни системи за наблюдение"

15 юни 2020


Прикачени документи Обявление за възложена поръчка № 3282оп-1936 от 27.10.2020 г.   (pdf - 238,00KB) - 29 окт 2020 11:27
Договор № 3282оп-1936 от 27.10.2020 г с приложения   (rar - 5,91MB) - 29 окт 2020 11:27
Решение рег.№ 3282оп-1004 от 12.06.2020 г. за откриване на процедура   (pdf - 337,00KB) - 15 юни 2020 13:35
Обявление рег.№ 3282оп-1005 от 12.06.2020 г. изпратено до ОВ на ЕС на 12.06.2020 г.   (pdf - 674,00KB) - 15 юни 2020 13:35
Документация   (docx - 87,00KB) - 17 юни 2020 14:19
Приложения към документация   (rar - 387,00KB) - 17 юни 2020 14:19
Техническа спецификация - приложение № 1   (doc - 299,00KB) - 17 юни 2020 14:20
Методика - приложение № 7   (doc - 114,00KB) - 17 юни 2020 14:20
Списък на местата за оглед на МСН   (pdf - 53,00KB) - 17 юни 2020 14:53
Разяснение рег.№ 3282оп-1122 от 29.06.2020 г.   (pdf - 79,00KB) - 29 юни 2020 16:11
Решение № 3282оп-1121 от 29.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с приложение   (rar - 241,00KB) - 02 юли 2020 10:50
Разяснение рег.№ 3282оп-1228 от 13.07.2020 г.   (pdf - 147,00KB) - 13 юли 2020 14:18
Разяснение рег.№ 3282оп-1260 от 15.07.2020 г.   (pdf - 190,00KB) - 15 юли 2020 17:04
Протокол № 1 рег.№ 3282оп-1359 от 28.07.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 350,00KB) - 28 юли 2020 17:08
Съобщение рег.№ 3282оп-1452 от 06.08.2020 г.   (pdf - 49,00KB) - 06 авг 2020 14:26
Решение № 3282оп-1558 от 18.08.2020 г.   (pdf - 165,00KB) - 19 авг 2020 09:23
Доклад рег.№ 3282оп-1498 от 13.08.2020 г. с приложения протоколи   (pdf - 2,26MB) - 19 авг 2020 09:24

 29 октомври 2020 | 11:27