МВР

ГД "Гранична полиция"

 

“Доставка на предпазни средства (ръкавици, маски, престилки и др.) за служителите на ГДГП – МВР”

12 авг 2016

“Доставка на ръкавици за еднократна употреба”

Пазарна консултация - 18020/12.08.2016 г. - публикувана на 12.08.2016 г.

Ценово предложение - публикувано на 12.08.2016 г.

Сведение за участника - публикувано на 12.08.2016 г.

 23 май 2017 | 18:02