МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Доставка на кораб за гранично-брегова охрана за ГДГП“

18 юли 2019

Прикачени документи Покана рег.№ 328200-12583 от 18.07.2019 г.   (pdf - 65,00KB) - 18 юли 2019 15:10
Приложение № 1-Техническа спецификация   (pdf - 2,68MB) - 18 юли 2019 15:11
Приложение № 2 - Образец на Предложение за прогнозна стойност   (doc - 52,00KB) - 18 юли 2019 15:11

 18 юли 2019 | 15:11