МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обявление за предварителна информация Директива 2014/24/ЕС за "Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГКП и корабните лодки към тях по десет обособени позиции"

17 окт 2016

Обявление, публикувано на 17.10.2016 г.

Обявление за предварителна информация Директива 2014/24/ЕС е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 13.10.2016 г. и е публикувано на 15.10.2016 г.

 

 23 май 2017 | 18:02