МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обявление за предварителна информация Директива 2014/24/ЕС с предмет: "Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост с оборудване по 6 (шест) обособени позиции"

10 окт 2016

Обявление за предварителна информация - публикувано на 09/09/2016 г.

 23 май 2017 | 18:02