МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Доставка на акумулаторни батерии за UPS от вида HR1234W, 12V,9 Ah”

22 май 2020

Директно възлагане по чл. чл.21, ал. 6 от ЗОП - ОП № 2 от процедура, открита с Решение № 3282оп-559/30.03.2020 г.


Прикачени документи Оферта от „КОНТРАКС - СМОЛЯН” ЕООД   (pdf - 61,00KB) - 22 май 2020 16:19
Фактура № 0000016628 от 08.07.2019 г.   (pdf - 343,00KB) - 22 май 2020 16:19
Квитанция № 574072 от 09.08.2019 г.   (pdf - 174,00KB) - 22 май 2020 16:20

 22 май 2020 | 18:22