МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Оценка на съотв. на инв. проект, упражняване на стр. надзор, инв. контрол и координатор по безопасн. и здраве за обект "Изгр. на навес над кабините за паспортно-визов контр. на "тежък" трафик на вх. и изх. на ГКПП-К-н Андреево""

09 юни 2020

Директно възлагане по чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки - Обособена позиция № 2 от процедура с УИН в РОП: 02849-2019-0045, открита с Решение № 407000-4297/29.10.2019 г.

"Оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве за обект "Изграждане на навес над кабините за паспортно-визов контрол на "тежък" трафик на вход и изход на ГКПП-Капитан Андреево""
Прикачени документи Договор УРИ 407700-3053 от 26.05.2020 г.   (pdf - 1,78MB) - 09 юни 2020 14:42
Приложения към договор УРИ 407700-3053 от 26.05.2020 г.   (rar - 675,00KB) - 09 юни 2020 14:42

 09 юни 2020 | 15:02