МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Ремонт и поддръжка на брегови радиолокационни станции”

17 сеп 2020

Директно възлагане по чл. 21, ал. 6 от ЗОП като самостоятелна обособена позиция от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и поддръжка на други технически средства за наблюдение”

Прикачени документи Потокол за предаване и приемане рег. № 406600-2348 от 09.06.2020 г.   (pdf - 65,00KB) - 17 сеп 2020 10:15
Съобщение рег. № 406600-2420 от 10.06.2020 г.   (pdf - 282,00KB) - 17 сеп 2020 10:15
Оферта с вх. № 406600-2457 от 15.06.2020 г.   (pdf - 35,00KB) - 17 сеп 2020 10:16
Потокол за предаване и приемане от 18.06.2020 г.   (pdf - 67,00KB) - 17 сеп 2020 10:16
Предавателно-приемателен протокол № 001 от 09.06.2020 г.   (pdf - 102,00KB) - 17 сеп 2020 10:17
Фактура № 1000000195 от 18.06.2020 г.   (pdf - 136,00KB) - 17 сеп 2020 10:17
Доклад рег. № 10458 от 21.07.2020 г.   (pdf - 160,00KB) - 17 сеп 2020 10:17

 17 септември 2020 | 10:18