МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯза “Ремонт и поддръжка на автомобилната техника на ГДГП, участваща в охраната на държавните граници”.

30 май 2016

техническа спецификация

Предложенията и препоръките по техническите изисквания да се изпращат в срок до 14.06.2016 г. на адрес: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №46, [email protected] или факс: 02/988 58 67.

 23 май 2017 | 18:02