МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Подобряване на управлението на миграционните потоци на югоизточните граници на ЕС чрез регионална мрежа за обмен на ситуационна картина между България и Гърция (EL BG SUR)

15 юни 2016

Техническа спецификация

Предложенията и препоръките по техническите изисквания да се изпращат в срок до 29.06.2016 г. на адрес: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №46, [email protected] или факс: 02/988 58 67.

 23 май 2017 | 18:02