МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Технически спецификации за избор на изпълнител за „Поддръжка на специализирано техническо оборудване за граничен контрол и наблюдение на българо-турската граница”

02 юни 2016

Технически спецификации

Предложенията и препоръките по техническите спецификации да се изпращат в срок до 17 юни 2016 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02