МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Доставка на смазочни материали и експлоатационни течности за служебните МПС на ГДГП"

25 юли 2016

Техническа спецификация, публикувана на 25.07.2016 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 08.08.2016 г. на адрес гр. София бул. Княгиня Мария Луиза № 46, [email protected] факс: 02/988 58 67.

 23 май 2017 | 18:02