МВР

ГД "Гранична полиция"

 

“Следгаранционно обслужване на кораби на ГДГП”

02 авг 2016

Техническа спецификация с 11 приложения, публикувана на 02.08.2016 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 16 юли  2016 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02