МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Доставка на безпилотен летателен апарат с вертикално излитане, тип "дрон"

01 юли 2016

Техническа спецификация

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 15 юли  2016 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02