МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Доставка на акумулаторни батерии за МПС и ГПК"

18 сеп 2015

Публична покана

Техническа спецификация

Указания за подготовка на офертата и образци

Протокол за класиране на участниците

Договор УРИ 3282р-15530/12.07.2016г. публикувано на 19.07.2016 г.

Извършено плащане

На основание чл. 63, ал.1 от ЗОП (отм.) е възстановена гаранцията за изпълнение на КРОНУС БЪЛГАРИЯ” ЕООД на 28.10.2016г.

 23 май 2017 | 18:02