МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Доставка на акумулаторни батерии за технически средства за граничен контрол

01 дек 2015

1. Публична покана

2. Техническа спецификация

3. Указания към участниците с приложения

4. Отговор на въпрос

5. Протокол за избор на изпълнител

6. Протокол за изменение

7. Договор 1

8. Договор 2

9. Окончателно плащане по договор №3282р-27500/18.12.2015 г.

10. Окончателно плащане по договор №3282р-27505/18.12.2015 г.

11. На основание т.8.8 от договор № 3282р-27500/18.12.2015г. на 18.01.2016г. е освободена гаранцията за изпълнение на договора. 

12. На основание т.8.8 от договор № 3282р-27505/18.12.2015г. на 29.02.2016г. е освободена гаранцията за изпълнение на договора, след удържане на неустойка за забавено изпълнение.

 23 май 2017 | 18:02