МВР

ГД "Гранична полиция"

 

“Осигуряване на оборудвани медицински чанти” с пет позиции

13 апр 2016

Обособена позиция 1: Лекарствени продукти – 90 комплекта;
Обособена позиция 2: Разтвори - 90 комплекта;
Обособена позиция 3: Унгвенти – 90 комплекта;
Обособена позиция 4: Превързочни материали – 90 комплекта;
Обособена позиция 5: Медицински чанти (куфар)  – 90 броя.

Техническа спецификация

Указания към участниците с приложения

Протокол за избор на изпълнител - 05.05.2016 г.

Договор УРИ 3282р-14997/04.07.2016Г.- публикувано на 18.07.2016 г.

Приложение 1 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 2.1 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 2.2 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 2.3 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 2.4 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 2.5 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 3.1 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 3.2 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 3.3 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 3.4 публикувано на 26.07.2016 г.

Приложение 3.5 публикувано на 26.07.2016 г.

На 31.08.2016 г. е освободена гаранция за изпълнение на договора на Пристатрейд ООД, публикувано на 10.09.2016 г.

Извършено окончателно плащане по договор 14997/04.07.2016 г., публикувано на 15.09.2016 г.

 23 май 2017 | 18:02