МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет "Ремонт на радиорелейна апаратура на Интегрирана система "Синя граница""

09 дек 2014

Публична покана

Технически изисквания

Указания към участниците

Техническо предложение - образец

Ценово предложение - образец

Проект на договор

Протокол от работата на комисията

Възстановена е гаранцията за участие на Линк Груп ООД на 13.01.2015г.

 23 май 2017 | 18:02