МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Доставка на хигиенни материали за помещенията за настаняване по чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП по обособени позиции: обособена позиция 1: „Дезинфекционни материали”, обособена позиция 2: „Миещи и почистващи препарати и дозатори”, обособена позиц...

11 юли 2016

Доставка на хигиенни материали за помещенията за настаняване по чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП по обособени позиции: обособена позиция 1: „Дезинфекционни материали”, обособена позиция 2: „Миещи и почистващи препарати и дозатори”, обособена позиция 3: „Домакински материали и консумативи” и обособена позиция 4: „Хигиенни домакински материали и поставки за тях”

Покана за участие, публикувана на 11.07.2016 г.

Оферта, публикувана на 11.07.2016 г.

 23 май 2017 | 18:02