МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Доставка на корабен дизел до 0,001% S за гранично-полицейските кораби в ГДГП-МВР - договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП за сключване на борсова сделка

17 окт 2016

Решение

Борсов договор № 2137/09.12.2015 г.

Плащане по договор №2137/09.12.2015 г.

Плащане по договор № 2137/09.12. 2015 г. фактура 152728

Плащане по договор 2137/09.12.2015 г. - на 07.06.2016 , публикувано на 01.07.2016 г.

Плащане по договор 2137/09.12.2015 г. - на 08.09.2016 , публикувано на 16.09.2016 г.

Плащане по договор 2137/09.12.2015 г. - на 14.09.2016 г. - публикувано на 10.10.2016 г.

Извършено плащане по договор 2137/09.12.2015 г. на 10.10.2016 г. публикувано на 17.10.2016 г.

Извършено плащане на 08.11.2016 г., публикувано на 18.11.2016 г.

Извършено плащане по договор № 2137/09.12.2015 г., публикувано на 09.01.2017 г.

Извършено плащане по договор № 2137/09.12.2015 г., публикувано на 09.01.2017 г.

Изпълнен договор № 2137/09.12.2015 г. на 28.12.2016 г., информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка е публикувана в РОП на 20.01.2017 г. (Публикувано съобщение в Профила на купувача на 20.01.2017 г.)

 23 май 2017 | 18:02