МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Следгаранционна поддръжка на хеликоптери А 109 Е и AW 139”

14 апр 2016

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Технически спецификации

Методика за определяне на комплексната оценка

Указания за подготовка на офертата и образци

Проекти Рамкови споразумения и договори

Протокол № 1

Съобщение - 08.06.2016 г.

Протокол окончателен - 24.06.2016 г.

Решение за класиране - 24.06.2016 г.

Рамково споразумение № 16673/17.09.2016 г. с приложения - публикувано на 14.10.2016 г.

Рамково споразумение № 17601/05.10.2016 г. с приложения - публикувано на 14.10.2016 г.

Приложение № 2 "Техническо предложение" по рамково споразумение № 17601/05.10.2016г. не се публикува във връзка с подадена декларация за конфиденциалност, на основание чл.33, ал.4 от ЗОП (отм.)

Договор №19067/24.10.2016 г. - публикуван на 14.11.2016 г.

Информация за приключване на договор 19067/24.10.2016г. - публ. 13.04.2017г.

Договор № 22709/15.12.2016 г., публикуван на 13.01.2017 г.

Договор № 3311/22.02.2017 г. по Рамково споразумение УРИ № 16673/17.09.2016 г., публикуван на 10.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 4889/20.03.2017 г., публикувано на 21.03.2017 г.

Договор № 4900/21.03.2017 г. по Рамково споразумение № 16673/17.09.2016 г., публикуван на 13.04.2017 г.

Договор № 4901/21.03.2017 г. по Рамково споразумение № 16673/17., публикуван на 13.04.2017 г.

 

 
Прикачени документи Договор № 9802-07.06.2018 г. по Рамково споразумение №16673-17.09.2016 г.   (pdf - 497,00KB) - 13 юни 2018 10:44
Споразумение рег.№ 328200-16336 от 17.09.2018 г.   (pdf - 74,00KB) - 20 сеп 2018 17:22
Договор рег.№ 328200-3088 от 20.02.2019 г.   (pdf - 728,00KB) - 13 мар 2019 10:47
договор 328200-5338 ОТ 27.03.2019 Г.   (pdf - 7,55MB) - 01 апр 2019 10:37
договор 328200-5339 от 27.03.2019 г.   (pdf - 6,31MB) - 01 апр 2019 10:37
Обявлеление №15231 от 29.08.2019 г. за приключване на договор №4901 от 21.03.2017 г.   (pdf - 171,00KB) - 29 авг 2019 14:57
Обявлеление №15233 от 29.08.2019 г. за приключване на договор №5338 от 27.03.2019 г.   (pdf - 180,00KB) - 29 авг 2019 14:57
Споразумение №328200-13797 от 05.08.2019 г. за прекратяване на договор №328200-4901 от 21.03.2017г.   (pdf - 75,00KB) - 29 авг 2019 14:57
Споразумение №328200-13800 от 05.08.2019г. за прекрат. на РС №328200-16673 от 17.09.2016 г.   (pdf - 76,00KB) - 29 авг 2019 14:57
Договор № 15489-19.06.2017 г. по рамково споразумение № 17601-05.10.2016 г.   (pdf - 533,00KB) - 02 авг 2017 15:16
Договор № 13548-03.08.2017 г., по Рамково споразумение № 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 607,00KB) - 23 авг 2017 10:50
Договор № 328200-16556- 29.09.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 514,00KB) - 04 окт 2017 10:07
Договор № 328200-16558-29.09.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 516,00KB) - 04 окт 2017 10:07
Договор № 328200-16557- 29.09.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 863,00KB) - 04 окт 2017 10:07
Договор № 328200-25102-06.10.2017 г.   (pdf - 544,00KB) - 30 окт 2017 15:26
Договор №328200-16887-04.10.2017 г.   (pdf - 605,00KB) - 30 окт 2017 15:26
Договор № 328200-20027 от 27.11.2017 г. по рамково споразумение № 328200-16673 от 17.09.2016 г.   (pdf - 716,00KB) - 30 ное 2017 16:36
Договор № 328200-2699 от 15.02.2018 г. по Рамково споразумение № 328200-16673 от 17.09.2016 г.   (pdf - 891,00KB) - 02 мар 2018 13:10
Договор № 328200-3795 от 08.03.2018 г., по рамково споразумение № 328200-16673 от 17.09.2016 г.   (pdf - 958,00KB) - 28 мар 2018 11:11
Договор № 328200-7317 от 30.04.2018 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 716,00KB) - 10 май 2018 14:20
Договор № 328200-7318 от 30.04.2018 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 680,00KB) - 10 май 2018 14:20
Договор № 328200-6979 от 24.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 856,00KB) - 11 май 2018 11:20
Договор № 328200-7176 от 26.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 867,00KB) - 11 май 2018 11:13
Договор № 328200-6973 от 24.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 855,00KB) - 11 май 2018 11:13
Договор № 328200-7175 от 26.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 835,00KB) - 11 май 2018 11:13
Договор № 328200-6969 от 24.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 866,00KB) - 11 май 2018 11:13
Договор № 328200-6966 от 24.04.2017 г., по Рамково споразумение 16673-17.09.2016 г.   (pdf - 867,00KB) - 11 май 2018 11:37
Информация рег.№ 328200-12746 от 19.07.2019 г. за изпълнението на договор за обществена поръчка   (pdf - 182,00KB) - 19 юли 2019 17:12
Обявление за приключване на договор за ОП рег.№ 328200-15633 от 05.09.2019 г.   (pdf - 186,00KB) - 05 сеп 2019 14:47
Обявление за приключване на договор по ОП рег.№ 3282оп-449 от 07.11.2019 г.   (pdf - 121,00KB) - 07 ное 2019 17:19

 07 ноември 2019 | 17:20