МВР

ГД "Гранична полиция"

 

“Наемане на автобус за транспорт на незаконно преминали лица и задържани лица във вътрешността на страната”

14 апр 2016

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Техническа спецификация

Указания за изготвяне на офертата с приложения

Решение за промяна

Променени документи

Протокол 31.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 10.06.2016г.

Окончателен Протокол - 08.07.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Решение за класиране от 13.07.2016 г., публикувано на 13.07.2016 г.

На 29.07.2016г., на основание чл. 62, ал.1, от ЗОП /отм./ са освободени гаранциите за участие в размер на 1950,00 лв. на “ПЛАМЕН ПЕТКОВ-БУЛТРАНС” ЕТ,“АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД и “КАЛЕЯ” ООД.

Договор УРИ 3282р-17189/02.08.2016г. публикувано на 11.08.2016 г.

На 04.08.2016г., на основание чл. 62, ал.1,т.2 от ЗОП /отм./ са освободени гаранциите за участие в размер на 1950,00 лв. на фирма  “ЕДЕЛВАЙС 0707” ЕООД и “ГРИМАН ТРАВЪЛ” ЕООД - публикувано 17.08.2016г.

Извършено плащане по договор № 3282р-17189/02.08.2016 г. на 19.08.2016г. - публикувано на 15.09.2016г

Считано от 02.09.2016г. договор № 3282р-17189/02.08.2016 г. е прекратен на основание т. 13.3. от същия.- публикувано на 15.09.2016г.

 

 23 май 2017 | 18:02