МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Осигуряване на надеждна поддръжка на Интегрираната система Синя граница

14 апр 2016

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Техническа спецификация с приложения

Техническа спецификация PDF формат

Указания за подготовка на офертата и образци

Техническо предложение PDF формат

Отговор на въпрос

Отговори на въпроси

Отговор на въпрос

Отговори на въпроси 25.04.2016

Отговор на въпрос 25.04.2016

 

Отговор на въпрос 12 05 2016 г.

Решение за промяна 26.04.2016

Променена документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос - 03.05.2016

Отговор на въпрос - 14.05.2016 г.

Отговор на въпрос от 13.05.2016 г.

Отговор на въпрос от 20.05.2016 г.

Отговори на въпроси 20.05.2016

Протокол 09.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 22.06.2016 г.

Окончателен протокол, публикуван на 01.07.2016 г.

Решение за прекратяване от 01.07.2016 г., публикувано в ПК на 01.07.2016 г.

Върнат оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата на Оптикс АД с писмо на 14.07.2016 г., публикувано на 26.07.2016 г.

 23 май 2017 | 18:02