МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Допустима информация за обществени поръчки по чл 3, ал 2 от ЗОП