МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сградата н...

30 мар 2016

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сградата на ГПУ Крумовград”

Покана

Приложения

Извършено плащане по договор № 3282р-9544/27.04.2016 г. на 26.07.2016 г., публикувано на 28.07.2016 г.

 23 май 2017 | 18:02