МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Покана за избор на външен експерт за оценка на технически изисквания и спецификации по предстояща обществена поръчка с предмет "Доставка на преносими периметрови системи за наблюдение и изграждане на система за мониторинг на работата им" - ...

09 окт 2015

Покана за избор на външен експерт за оценка на технически изисквания и спецификации по предстояща обществена поръчка с предмет "Доставка на преносими периметрови системи за наблюдение и изграждане на система за мониторинг на работата им" - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

Покана до неограничен брой външни експерти - изтекъл срок

Покана до неограничен брой външни експерти - нов срок до 23.10.2015 г.

Приложения

 23 май 2017 | 18:02