МВР

ОД Габрово

 

30 декември 2021

Специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на пешеходците

В периода 23-31 декември на територията на област Габрово се провежда специализирана полицейска операция, имаща за цел подобряване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм с участието на пешеходци. Пътните полицаи осъществяват контрол върху поведението на пешеходците по спазване на правилата за движение относно неправилно пресичане на платното за движение, внезапно навлизане на пътното платно, пресичане при червен сигнал на светофарната уредба. Контрол се осъществява и спрямо водачите, отнемащи предимство на пешеходци. Паралелно  се наблюдава и за водачи с рисково поведение на пътя, свързано с неправилно изпреварване, отнемане на предимство и други несъобразени маневри, създаващи предпоставки за пътни инциденти.

При зимна обстановка се увеличават рисковете за пътни инциденти. „Пътна полиция“-Габрово обръща внимание на всички участници в движението да се съобразяват с условията и стриктно да спазват правилата за движение съгласно Закона за движение по пътищата.

  Основни правила за поведение на пешеходците:
- по възможност да носят по-ярки дрехи, които да ги правят по-лесно забележими на пътя;
- да пресичат само на определените за целта места и то след като внимателно се огледат
- да не забравят, че ползването на мобилни телефони разсейва, затова е добре по възможност да не се ползват при пресичане.
Изображения

 30 декември 2021 | 11:49