МВР

ОД Габрово

 

Сектор„Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Габрово ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите на 21.11.2021 г.

17 ное 2021

В ОДМВР- Габрово е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор за президент и вицепрезидент на Република България.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ и РУ-Севлиево, РУ-Дряново и РУ-Трявна при ОДМВР-Габрово в дните от 16  ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. - от 08.30 до 17.00 часа, и в изборния ден на 21 ноември 2021 г. - от 08.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, проведени на 14.11.2021 г., са невалидни.


 Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 21 ноември 2021 г.


 17 ноември 2021 | 13:47