МВР

ОД Габрово

 

Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия !

15 ное 2020

          С решение от 26 октомври 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия (Световният ден). През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември. Ежегодно Министерството на вътрешните работи подкрепя събитията в памет на загиналите при движение по пътищата на страната и извън нея, а от името на ведомството се отправя призив към българската общественост, институциите и организациите да са съпричастни с отбелязването на Световния ден.
Обръщение на МВР!

Чрез дирекция ,,Вероизповедания“ към Министерски съвет и Националния съвет на религиозните общности в България се организира почитането на паметта на жертвите при пътнотранспортни произшествия чрез служителите на официално представените в страната религии. Тази година отбелязването на Световния ден ще е в седмицата от 9 до 15 ноември, като за православното християнство почитането на пострадалите ще е в неделя (15.11.2020 г.).Във връзка с отбелязването и през 2020 г. на Световния ден се обръщам към Вас с призив да подкрепите почитането на паметта на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

 06 ноември 2020 | 09:35