МВР

ОД Габрово

 

Провеждане на статистически изследвания от служители на Териториално статистическо бюро – Север чрез телефонни интервюта на населението

15 апр 2020

Уважаеми граждани и жители на област Габрово!

По молба на директора на Териториално статистическо бюро – Север, ви уведомяваме за следното:

Във връзка с Решение от 13 март на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, на 31 март ръководството на Национален статистически институт е взело решение да бъдат преустановени посещения на домакинствата от служители на териториалните статистически бюра в страната. Необходимата информация от физически лица ще се събира по телефона.

Това не е нов вид телефонна измама! Във всички случаи, при които имате съмнение, че някой се опитва да ви въведе в заблуда, и да се възползва от нея, за да ви измами позвънете на ЕЕН 112 или се свържете с поделенията на МВР в областта!

Допълнителна информация относно териториалните структури на НСИ и контактите с тях е публикувана на сайта на Националния статистически институт.

 

 15 април 2020 | 11:05