МВР

ОД Габрово

 

04 юни 2021

Полезна информация относно издаването на документи за самоличност

Сектор БДС при ОДМВР Габрово, уведомява гражданите, че 6-месечното удължаване на срока на валидност на личните карти и паспорти, важи само за документите, които са изтекли  до 31.01.2021г. Документи, изтекли или изтичащи след тази дата, подлежат  на  подмяна  в срок от 30 дни след  датата на изтичане. Няма удължаване на срока за връщане на международен паспорт. Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. 

До края на 2021 г. в област Габрово предстои подмяната на приблизително 15 000 лични карти, 6 500 паспорта и 9 000 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Към момента административното обслужване е спокойно и няма струпване на граждани в звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Габрово.

Срок за изпълнение на отделните видове поръчки:

*Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

*Бърза поръчка до 3 работни дни.

*Експресна поръчка до 8 работни часа.

Стойност на отделните лични документи:

*Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лева за лица на възраст от 14 до 18 години.

*Лична карта със срок на валидност 10 години за лице на възраст от 18 до 58 години е на стойност 18 лева.

*Безсрочни лични карти се издават на лица, навършили 58-годишна възраст. Тяхната стойност е 11 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева. Решението на ТЕЛК трябва да бъде в срок или пожизнено /Лицата с трайно намалена работоспособност или вид степен на увреждане 50 на 100, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срок на решението на ТЕЛК./.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14 до 16 години.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване лична карта на лицата, навършили 70-годишна възраст.

*Стойността за издаване на паспорт на лице до 14-годишна възраст е 10 лева. За следващ паспорт на дете се заплащат 20 лева.

*За паспорти на лица от 14 до 58-годишна възраст се заплащат 40 лева.

*За паспорт на лице от 58 до 70-годишна възраст се заплащат 20 лева.

*Паспортите за лица над 70-годишна възраст са на стойност 10 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50% заплащат паспорт на стойност 3лв

*За бързо издаване на лична карта и паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 2 пъти, когато по искане на лицето, услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

*За експресно издаване на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 5 пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Изображения

 04 юни 2021 | 09:30