МВР

ОД Габрово

 

Отчет-анализ на ОДМВР Габрово - 2019г.

20 мар 2019

На 20.03.2019г, от 13:00 часа, в сградата на ОД МВР Габрово, ще се проведе годишния отчет-анализ на дирекцията за 2018г., на който ще присъстват представители от ръководството на МВР. Около 14:15 часа, също в сградата на ОД МВР Габрово е предвидено да се проведе среща с представителите на средствата за масово осведомявание.

 18 март 2019 | 13:29