МВР

ОД Габрово

 

02 декември 2019

На 03 декември стартира полицейска операция „24 часа контрол над водачите, използващи места за спиране, предназначени за лица с трайни увреждания“

На 03 и 04 декември у нас ще се проведе специализирана полицейска операция „24 часа контрол над водачите, използващи места за спиране, предназначени за лица с трайни увреждания – (инвалиди)“. Операцията се организира във връзка с членството ни в европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL, като част от поетите от Република България ангажименти за участие в инициативите на  TISPOL.

Аналогични действия ще се проведат и на територията на всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция.

Изображения

 02 декември 2019 | 11:18