МВР

ОД Габрово

 

01 октомври 2019

Национална информационна кампания на Министерство на отбраната на Република България под надслов „Бъди войник“

На 02 октомври за времето от 14:30 до 18:00 часа в Габрово ще се проведе мероприятие във връзка с Национална информационна кампания на Министерство на отбраната на Република България под надслов „Бъди войник“.

Областна дирекция на МВР – Габрово уведомява гражданите и гостите на града, че във връзка с организирането и провеждането на кампанията, и с оглед обезпечаване на необходимия ред и сигурност за участниците и гостите в нея, ще бъде наложено временно ограничение на движението на моторни превозни средства, както следва:

По време на мероприятието общественият градски транспорт ще бъде пренасочен по улица „Юрий Венелин“.

На площад „Възраждане“ ще бъде разположена военна техника, въоръжение и информационна борса, поради което за времето от 13:00 до 20:00 часа в този участък, и в отсечката улица „Възраждане“ – улица „Лазар Донков“ няма да се движат моторни превозни средства.

Военната техника ще бъде пилотирана до площад „Възраждане“ от два служебни автомобила на Областна дирекция на МВР – Габрово, които ще се движат с включен светлинен и звуков сигнал.

С цел недопускане на пътни инциденти, ръководството на ОДМВР – Габрово и сектор „Пътна полиция“, призовават участниците в движението да спазват стриктно въведените ограничения, да не нарушават обществения ред, и да изпълняват указанията на полицейските служители!

Изображения

 01 октомври 2019 | 14:51