МВР

ОД Габрово

 

График за посещения и провеждане на срещи с представители на местната власт на място в малките населени места и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Габрово през месец октомври 2020

18 сеп 2020

I. На територията на община Габрово

07.10.2020 год.

От 13:30 часа до 14:00 часа – с. Донино,

От 14:30 часа до 15:00 часа – с. Кметовци,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Лесичарка,

От16:15 часа до 17:00 часа – с. Мичковци.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група в сектор ОП при РУ-Габрово ст. инспектор Любомир Стоев.

 

II. На територията на община Севлиево

15.10.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Бериево,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Градница,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Столът,

От 16:00 часа до 17:00 часа – с. Млечево.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Севлиево ст. инспектор Христо Чопов.

 

III. На територията на община Дряново

22.10.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Гостилица,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Славейково.

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група ПППС в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Дряново ст. инспектор Тихомир Георгиев.

 

На територията на община Трявна

29.10.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Черновръх,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Престой,

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Трявна ст. инспектор Калоян Койчев

 

Изпълнението на разпоредително писмо с рег. № 8121р-6494/05.04.2019 год. на Главния секретар на МВР ще бъде осигурено от Директора на РДПБЗН – Габрово, сл. тел. 66220, включително осигуряването на служител от РДПБЗН – Габрово за включване в състава на мобилния екип.

 

За допълнителна информация и координация: ОДМВР-Габрово, тел.: 066 826020, 066 826229, 066 826529.

 18 септември 2020 | 16:33