МВР

ОД Габрово

 

Информация за дейността на ОДМВР-Габрово през 2015 г.

19 фев 2016

В оперативната обстановка на територията на област Габрово през 2015 г., се наблюдава устойчивост на основните криминогенни фактори. през отчетния период не са допуснати действия и прояви, съдържащи рискове и заплахи за националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския и социалния мир в региона.
Регистрираните през изминалата годината криминални престъпления са 1514, което е с 1.75% повече, спрямо 2014 г /1488/. Коефициентът на престъпност е 1261,67 престъпления на 100 хил. души население, като остава по-нисък от средния за страната /1324,87/.
Основна част от структурата на престъпленията заемат тези против собствеността – 63,61% от всички регистрирани престъпления. Второ място заемат общоопасните престъпления  – 27,81 на сто. Относителният дял на престъпленията против личността е 2,97%.

управлениерегистрирани престъпления 2015/2014 г.разкрити престъпленияпостигнат процент разкриваемостпрестъпления, регистрирани през предишни години и разкрити през съответния период
РУ - Габрово701/691300/29242.80/42.2698/84
РУ-Севлиево453/468277/25861.15/55.1336/36
РУ-Дряново215/223144/13966.98/62.338/13
РУ-Трявна103/8877/6474.76/72.7310/6
общо1514/1488823/75754.36/50.87159/139

Основна част от всички престъпления заемат тези против собствеността – 963 /при 984 за 2014 г./ от регистрираните. Общият брой на кражбите е 859 /866 за 2014 г./, като 168 от тях са домови /216  за 2014 г./. Данните сочат, че като цяло кражбите бележат леко намаление, но ръст има при взломните кражби, кражбите от магазини и кражбите на части и вещи МПС. Грабежите са 11, като при този вид престъпления са постигнати 50% разкриваемост. Относителна устойчивост има в броя на престъпленията против личността – през годината е извършено едно убийство, чийто извършител е установен, регистрирани са 19 случая на нанесени телесни повреди, 18 от които са разкрити. През отчетния период са иззети 24 бр. незаконно придобити оръжия.
Ръст с 27.45% бележат телефонните измами – 65 измами /при 51 за предходната година/, като 16 са разкрити.

През отчетната 2015 г. на територията на ОД на МВР Габрово са установени общо 847 извършители на криминални престъпления срещу 858 за 2014 г.

Обстановката в Габровска област по линия на общоопасните престъпления
През годината са регистрирани 21 палежа /21 за 2014 г./. Посегателствата спрямо МПС са намалели с 44,44% - 20 регистрирани през 2015 г., срещу 38 за 2014 г. С 20,55% е увеличен броят на престъпленията по транспорта.
По линия „наркотици“ – през отчетния период са заловени 82 лица с наркотични вещества, осем от тях – непълнолетни, и са заведени 70 досъдебни производства.

Изззети наркотични вещества:

наркотично вещество2015 г.2016 г.
канабис /суха листна маса/7576.7 гр3243 гр
канабис /зелена маса/27610 гр22796.2 гр
канабис /растения/164 бр.277 бр.

амфетамин и метамфетамин

67.7 гр62.7 гр
метамфетамин /таблетки/26 бр.10 бр.
хашиш30 гр-
кокаин29.4 гр-


Противодействие на икономическата престъпност
И през този отчетен период най-голям е броят на  престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 57,14% от всички регистрирани престъпления. Делът на документните престъпления е 36,73%, и други – 6,13%.
Един от приоритетите за работа на „Икономическа полиция“ е контрабандата и търговията с акцизни стоки без бандерол. Проведени са 19 СПО по тази линия, спрямо 15 за 2014 г., като са иззети съответно: 81660 къса /4083 кутии цигари/, 151 кг нарязан тютюн за пушене и 356 литра алкохол без акцизен бандерол. Образувани са 13 ДП, спрямо 12 за 2014 г. по описа на Агенция Митници, а в 103 случая е взето административно отношение по ЗАДС. Предотвратените щати за Държавния бюджет от установените количества алкохол, цигари и тютюн възлизат на 52 480 лева. 

Охранителна дейност
През отчетния период са охранявани 157 обществени мероприятия с участието на 1758 служители, без да са допуснати сериозни нарушения на обществения ред. По-важни от тези мероприятия бяха изборите за общински съветници и кметове заедно с референдум, които протекоха на два тура, тържествата по случай Националния празник 3 март, майските празници и карнавала в гр. Габрово, колоездачната обиколка на страната.

Пътна полиция

Пътно-транспортни произшествия, възникнали на територията на Габровска област през 2015 г.  

период2015 г.2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.
общо ПТП723714709708768
тежки ПТП6775785186
убити1116948
ранени7190876599

     ПТП по общини:

общинаПТП с мат. щети 2015/2014 г.тежки ПТП 2015/2014 г.убити 2015/2014 г.ранени 2015/2014 г.
Габрово344/33041/353/345/44
Дряново42/473/41/03/7
Севлиево243/24818/317/1218/34
Трявна27/145/50/15/5
общо656/63967/7511/1671/90

Настъпили ПТП по видове:
Сблъскване между МПС –  общо 348  ПТП  /13 тежки ПТП,  4 загинали, 11 ранени/
Преобръщане на МПС на и извън пътя – общо 24 ПТП /7 тежко ПТП с 11 ранени/
Блъскане в крайпътно съоръжение, препятствие на пътя, в скат, в стълб, в дърво, в предпазна ограда – общо 121 ПТП /13 тежки ПТП с 4 загинали и 18 ранени/
Блъскане на паркирано и спряно ППС – общо 93 ПТП /1 тежко ПТП с 1 ранен/
Блъскане на пешеходец – общо 19 тежки ПТП, 2 загинали, 17 ранени
Блъскане на велосипедист – общо 10 ПТП /6 тежки ПТП с 6 ранени/
Блъскане на каруца, животно и др. вид ПТП – общо 108 ПТП /8 тежки ПТП, 1 загинал и 7 ранени/

Основни причини, довели до тежките  ПТП:
Нарушение/състояние на водача – 61 ПТП, 11 убити и 64 ранени
Нарушение на пешеходеца  –  2 ПТП с 2 ранен
Друга причина – 4 ПТП, 5 ранени

От  горните  данни е видно, че  при 67  тежки  ПТП  за годината, 61 от тях или 91%  са по вина на водачите на МПС.

Основни  нарушения на водачите, довели до тежки ПТП:  
- движение с несъобразена скорост – 24 тежки ПТП  / 39 % /
- неспазване предимство, знаци и сигнали –  11 тежки ПТП / 18 % /
- отнемане предимство на пешеходец – 8 тежки ПТП  / 13 % /
- неправилно изпреварване при насрещно движещо се ППС, навлизане в насрещно  движение или преминаване в съседна пътна лента  – 5 тежки ПТП  / 8 % /
- неспазване дистанция и непр. движение назад – 3 тежки ПТП / 5 % /
- употреба на алкохол – 2 тежки ПТП / 3 % /
- друго нарушение на водача  - 8 тежки ПТП / 14 % /

Пътно-транспортни произшествия с пешеходци:

година2015 г.2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.
тежки ПТП с пешеходци1921201430
убити пешеходци21212
ранени пешеходци1720211330

 Данните показват, че пешеходците са най-уязвимите участници в движението, като относителният дял на ПТП с тяхно участие е около една четвърт от всички тежки произшествия през тази и предходните години. Водещи фактори за настъпване на произшествията са несъобразената скорост, неправилното движение на заден ход и основният - отнемането на предимство на пешеходците от водачите на МПС в зоните на пешеходните пътеки и кръстовищата. 11 ПТП през 2015 г. са възникнали по тази причина, толкова са били те и през 2014г. Много често и самите пешеходци, с поведението си като участници в движението, се излагат на неразумен риск и опасност да бъдат блъснати от МПС. Статистиката сочи, че най-много инциденти с пешеходци обичайно настъпват между 17 и 20.00 часа.

През 2015 г. служителите на Пътна полиция са констатирали 9428 нарушения, за които са съставили 3153 акта и са наложили 5558 глоби с фиш. През годината са издадени 2647 наказателни постановления за нарушения на ЗДвП и са отнети общо 3689 контролни точки. На двама водачи са отнети всички контролни точки. Обработени са 2276 клипа за нарушения на превишената допустима максимална скорост, констатирани с трите мобилни системи TFR 1-M и са издадени и изпратени за връчване съответния брой електронни фишове.

Установени нарушения на ЗДвП:

вид на нарушението2015 г.
нарушения за скорост3329
неспазване предимство, знаци, сигнали490
неспазване предимство червен сигнал11
отнемане предимство на пешеходец30
неправилни маневри378
неправилно спиране и паркиране649
употреба на алкохол192
неправилно движение по пътното платно267
неизползване на обезопасителен колан или каска357
използване на моб. телефон при управление на МПС14
неизпълнение разпореждане на контролен орган43
управление на технически неизправно МПС233
нередовни пътни документи952
неправоспособност385
без застраховка "Гражданска отговорност"343
други нарушения на водачите1689
нарушения на пешеходци16
други нарушения50
общо установени нарушения9428

По-характерни нарушения на ЗДвП, установени от служителите на Пътна полиция

2015 г.сектор "Пътна полиция-ОДМВРРУ-СевлиевоРУ-ДряновоРУ-Трявна
колани и каски1171208436
превишена скорост2374243488-
алкохол75533232
неправоспособност1431278827
общо актове1396936613208
общо фишове300310661240249

През 2015 г. са проведени 354 специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение. Проведените операции по метода на “широкообхватния контрол” имат за цел намаляване на субективния елемент в контролната дейност и прилагане на нулева толерантност към нарушителите на правилата за движение по пътищата.
Във връзка с констатирани нарушения на ЗДвП, квалифицирани като престъпления в Наказателния кодекс, през 2015 г. са образувани 178 досъдебни производства и преписки /103 срещу водачи управляващи МПС с над 1,2 промила алкохол в кръвта и 75 срещу неправоспособни или лишени водачи извършили нарушението повторно в едногодишен период, след като са били наказани по административен ред за същото деяние/.

Досъдебно производство
През годината са разследвани 1974 досъдебни производства, от които 1796 по общия ред, 149 бързи производства и 29 незабавни производства. Новообразуваните  през периода са 1660 ДП. От предходната година са останали за работа или са били възобновени общо 346  досъдебни производства. От новообразуваните 1660 дела, 416 са започнати срещу известен извършител и  1066 – срещу неизвестен извършител. През 2015г. служителите в отдела са приключили разследването по 1622 досъдебни производства. От  тях на съответните прокуратури са изпратени:
- с мнение за повдигане на обвинение: 674 ДП;
- с мнение за спиране на различни процесуални основания: 668 ДП;
- с мнение за прекратяване: 256 ДП.
По делата не се допускат съществени процесуални нарушения, ограничаващи правата на страните. Неотложните и други действия по разследването се извършват законосъобразно, като не са констатирани случаи на такива действия, извършени извън правилата на процесуалния закон и не пораждащи правни последици. За отчетния период няма просрочени дела, водени извън процесуалните срокове.
През отчетния период  разследващите полицаи от отдела са привлекли общо 775 лица в качеството на обвиняеми, като  2014 г. те са били 731, налице е ръст от 6%.

През 2015 г. в отдел „Досъдебно производство“ са работили 25 разследващи полицаи, които са разследвали 1974 ДП, което определя средната натовареност на разследващ полицай в ОДМВР-Габрово от 78.9 дела годишно. През 2014 г. този показател е бил 71.7 дела годишно. Натовареността на разследващите полицаи се е увеличила с 11% в сравнение с 2014 г.

Български документи за самоличност
През изтеклата 2015 г. служителите на група „БДС“ работиха по издаване на документи за самоличност на български и чужди граждани, административно обслужване и контрол по паспортния режим на гражданите.
За периода са приети 8 411 заявления за изработване на лична карта, 8 025 заявления за изработване на паспорт и 4 519 заявления за изработване на СУМПС, като за предходната 2014 г. данните са съответно 8 301 заявления за изработване на лична карта, 6 106  за паспорт и 3 272 за СУМПС.
В група “БДС” при ОДМВР - Габрово са приети и обработени общо 11 067 заявления за паспорт и лична карта , за РУП Севлиево те са 3 394, РУП Трявна – 1 129 и Дряново – 846.
 Лични карти
Издадени са 8 385 лични карти, като е изпълнена експресна услуга за 162 от тях, 1 749 лични карти са издадени с бърза услуга и 6 474 с обикновена услуга.
Паспорти
Издадени са 7 950 паспорта, като 139 са с експресна услуга, 1 897 с бърза и 5 914 с обикновена услуга, за  2014 г. техният брой е 6 009.
Свидетелства за управление на МПС /СУМПС/
Издадени са 4 520  свидетелства за управление на МПС – 1 179 с бърза услуга и 3 341 с обикновена.
От изброените по-горе цифри е видно, че спрямо 2014г. броя на приетите заявления и изработени документи са  увеличени.

За периода са съставени 2 541 акта по ЗБЛД за изгубени, откраднати, повредени и неподменени в срок документи /РУ  – Габрово – 932 акта, РУ – Севлиево - 1 050 акта, РУ – Дряново - 300 акта, РУ – Трявна – 259 акта, в група „БДС“ на ОДМВР - 583 акта/.
През годината са издадени и други 313 удостоверителни  документа /215 на физически и 98 на юридически лица/. За 2014 г. техният брой е бил 331.
Във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум са издадени общо 54 удостоверения за гласуване.

През отчетния период  са наложени 75 и са свалени 80 ограничения за напускане на Република България по чл.75 т.3 от Закона за българските лични  документи, 9 са наложените ограничения по чл. 68 от  НПК.
Установени и предадени на сектор “Криминална полиция” са 19 лица обявени за общодържавно издирване.

През годината продължи практиката за организиране на прием на заявления за издаване на лични документи чрез посещение с мобилна станция в домовете на неподвижни или трудно подвижни хора. По този начин са издадени 37 документа на лица, които нямат възможност да подадат документите си в съответното РУ или ОДМВР-Габрово.
Обслужване на чужди граждани
За отчетният период в ОДМВР-Габрово са изработени 22 СУМПС на чужди граждани, 96 Удостоверения за пребиваване на гражданин на ЕС и 154 разрешения за пребиваване.

 

 

19 февруари 2016 г.

 23 май 2017 | 16:30