МВР

ОД Габрово

 

Мерки за пожарна безопасност през пролетта

09 мар 2016

С настъпването на пролетта и повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти, земеделски земи от горими отпадъци. Сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот.
Въпреки нормативните документи, заповеди и инструкции целящи повишаване на пожарната безопасност през пролетния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, а последствията понякога са доста трагични.

На основание на чл.136 и чл.141 от Закона за горите и спазване на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Габрово се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на областта, за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици, да се има предвид за изпълнение следното:
•да не допускат запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи.
•Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост.
•При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително вземете мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;
•Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;
•Не палете огън на открито във ветровито време;.
Само при спазване на противопожарните изисквания и повече внимание, ще спестим много неприятности. В случай на пожар, задължение на всеки гражданин е да се обади на тел.112 и да участва активно в неговото погасяване.

На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар:
Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 
При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
 
Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 
Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 
Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.
 
Какво да правим при пожар в сграда:
Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.
Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал на тел. номер 112.
 
Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.
 
Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.
 
Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.
 
Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

 


 

 23 май 2017 | 16:30