МВР

ОД Габрово

 

Възможност за картови плащания и чрез карти, издадени от банки извън България

10 юли 2018

ОДМВР-Габрово информира, че на гишетата за работа с граждани е осигурена възможност за извършване на картови плащания не само чрез български банкови карти, а и чрез карти, издадени от банки извън страната. ПОС-терминалните устройства са инсталирани в  сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР, в сектор „Пътна полиция“ – гише „Регистрация“ и гише „Квалификация“, и в районните управления в Севлиево, Дряново и Трявна, и чрез тях могат да се извършват разплащания по сметката на ОДМВР-Габрово за глоби, такси, услуги и др.


 17 юли 2018 | 14:56