МВР

ОД Габрово

 

26 окт 2020

Криминалисти задържаха три лица за притежание на наркотици

На територията, обслужвана от ОДМВР Габрово, се проведе специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества в и около училищата и детските градини. На 22.10.2020 г., около 21:00 часа, е извършено претърсване на таванско помещение на бившето ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Горна Росица. Служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР Габрово и РУ-Севлиево са задържали 43-годишен многократно осъждан жител на село Горна Росица и 45-годишен мъж от гр. Габрово в момента на пренасяне и сушене на растения. При направения полеви наркотест същите реагират на наркотичното вещество „канабис“. От установените растения е отделена листна маса с тегло близо 9 килограма. Срещу двамата мъже е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354а ал.3 от Наказателния кодекс.

На 23.10.2020 г. в 12:40 часа, в района на Основно училище „Васил Левски“ в гр. Габрово, е задържан криминално проявен 32-годишен мъж от областния град. При извършената проверка е установено, че същият държи полиетиленова свивка, съдържаща зелена суха листна маса, която при направения полеви наркотест реагира на наркотичното вещество „марихуана“. Лицето е задържано за срок до 24 часа. По случая в РУ-Габрово е образувано бързо производство за извършено престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс.

График за посещения и провеждане на срещи с представители на местната власт на място в малките населени места и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Габрово през месец ноември 2020

I. На територията на община Габрово

04.11.2020 год.

От 13:30 часа до 14:00 часа – с. Стоевци,
От 14:30 часа до 15:00 часа – с. Райновци,
От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Гъбене,
От16:15 часа до 17:00 часа – с. Музга.

Мобилна група:
Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;
Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;
Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.
Присъства началник група в сектор ОП при РУ-Габрово ст. инспектор Любомир Стоев.

II. На територията на община Севлиево

12.11.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Търхово,
От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Ловнидол,
От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Буря,
От 16:00 часа до 17:00 часа – с. Идилево.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;
Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;
Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.
Присъства началник група ОП при РУ-Севлиево ст. инспектор Христо Чопов.

III. На територията на община Дряново

19.11.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Царева ливада,
От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Скалско.
Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група ПППС в СПКП;
Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;
Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.
Присъства началник група ОП при РУ-Дряново ст. инспектор Тихомир Георгиев.

 

На територията на община Трявна

26.11.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Белица,
От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Маневци,
Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;
Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;
Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.
Присъства началник група ОП при РУ-Трявна ст. инспектор Калоян Койчев

Изпълнението на разпоредително писмо с рег. № 8121р-6494/05.04.2019 год. на Главния секретар на МВР ще бъде осигурено от Директора на РДПБЗН – Габрово, сл. тел. 66220, включително осигуряването на служител от РДПБЗН – Габрово за включване в състава на мобилния екип.

За допълнителна информация и координация: ОДМВР-Габрово, тел.: 066 826020, 066 826229, 066 826529.

26 окт 2020

Електронни административни услуги, които предоставя сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово

Електронни административни услуги, които предоставя  сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово  в помощ  на гражданите достъпен на интернет адрес https://e-uslugi.mvr

Издаване на лична карта и паспорт

Заявление за издаване на лична карта и паспорт може да се подава и по електронен път при следните условия:

 • Заявителят на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 год.
 • Да притежава валидно удостоверение заквалифициран електронен подпис, издаден в Република България
 • Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България
 • Да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни
 • Да няма промяна на името, единен граждански номер, гражданството или настъпили трайни изменения на образа.

                                            

  Издаване на удостоверение  за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност

  Гражданите , които желаят да им бъде предоставена административна услуга „издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставянето на информацията“  трябва да отговарят на следните условия:

 • Заявителят на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 год.
 • Да притежава валидно удостоверение заквалифициран електронен подпис, издаден в Република България
 • Да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България
 • Да имаиздаден български личен документ

23 окт 2020

От сектор „Български документи за самоличност“ Габрово напомнят за удължения срок на валидност на личните документи

Уважаеми  граждани, напомняме Ви, че срокът на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, изтичащ в периода 13.03.2020 - 31.10.2020 (включително) е продължен със 6 месеца съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Няма удължаване на срока на валидност на лични карти и свидетелства за управлене на МПС, изтичащ след 01.11.2020 г. и те подлежат на подмяна в едномесечен срок. След изтичане на този срок, съгласно разпоредбите на Закона за българските лични документи е предвидена санкция – глоба.

Няма удължаване на срока за промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа. В срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта при наличие на такива обстоятелства.

Няма удължаване на срока за връщане на международен паспорт. Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

 

Често задавани въпроси, свързани с издаването на документи за самоличност:

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

Бърза поръчка до три работни дни.

Експресна поръчка до 8 работни часа.

Каква е стойността на отделните лични документи?

Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лева за лица на възраст от 14 до 18 години.

Лична карта със срок на валидност 10 години за лице на възраст от 18 до 58 години е на стойност 18 лева.

Безсрочни лични карти се издават на лица, навършили 58-годишна възраст. Тяхната стойност е 11 лева.

Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева. Решението на ТЕЛК трябва да бъде в срок или пожизнено /Лицата с трайно намалена работоспособност или вид степен на увреждане 50 на 100, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срок на решението на ТЕЛК./.

Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14 до 16 години.

Освобождават се от заплащане на такса при издаване лична карта на лицата навършили 70-годишна възраст.

Стойността за издаване на паспорт на лице до 14-годишна възраст е 10 лева. За следващ паспорт на дете се заплащат 20 лева.

За паспорти на лица от 14 до 58-годишна възраст се заплащат 40 лева.

За паспорт на лице от 58 до 70-годишна възраст се заплащат 20 лева.

Паспортите за лица над 70-годишна възраст са на стойност 10 лева.

Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат паспорт на стойност 3 лева.

За бързо издаване на лична карта и паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 2 пъти, когато по искане на лицето, услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

За експресно издаване на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 5 пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Кога се издава първата лична карта?

Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

Да. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

В кои случаи се подменя личната карта?

След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

В какъв срок трябва да се подаде заявление за издаване на нова лична карта, ако старата е с изтекъл срок или срокът предстои да изтече?

В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока ѝ на валидност.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменям с нова?

Не е необходимо!

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

Връща ли се документ с изтекъл срок на валидност? Да!

Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

Ако документът не е върнат в срок глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи или РУ.

Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документът ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в някое от звената “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

19 окт 2020

От сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Габрово отправят призив към водачите да шофират с повишено внимание, да спазват правилата за движение, за да не се създават предпоставки за пътни инциденти.

През месец септември 2020 год. на територията на област Габрово са настъпили общо 53 пътно-транспортни произшествия. 16 от тях са тежи с 3 загинали и 17 ранени.

За община Габрово пътно-транспортните произшествия са общо 32, като 9 от тях са тежки. Ранени са 12 лица, няма загинали.

За община Севлиево пътно-транспортните произшествия са общо 14, като 6 от тях са тежки. Има 3 загинали и 4 ранени.

За община Дряново пътно-транспортните произшествия са общо 4, като 1 от тях е тежко с 1 ранен, няма загинали.

За община Трявна пътно-транспортните произшествия са общо 3, само с материални щети.

    Най-честите причини за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия са употребата на алкохол и наркотици от водачите на МПС, отнемане на предимство на други пътни превозни средства, отнемане на предимството на пешеходци, управление на автомобила с несъобразена с пътните условия скорост и неправилно движение по пътното платно, лоши метеорологични условия, тъмни дрехи на пешеходците

    През този период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия предимно с участие на пешеходци.  Основна предпоставка е намалената светла част от денонощието при запазена висока интензивност на движението на МПС и пешеходци във вечерните и сутрешните часове. Нараства рискът от пътни инциденти и от неправилното движение на пешеходци по тъмно, липсващо или недостатъчно улично осветление в населените места на пешеходни преходи и  кръстовища, както и нерегулираните фарове  на моторните превозни средства.

 Най-застрашени да бъдат блъснати  от автомобил през есенно-зимния период са  пешеходци, носещите тъмни връхни дрехи, както и тези, които пресичат на пътното платно без означена пешеходна пътека. Пешеходците са най-застрашени в периода  от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях стават между 17.00 и 20.30 ч. Причините най-често са съчетание на  несъобразена скорост на водачите при движение на фарове и  неправилно движение и присъствие на пешеходците на платното в същия момент.

19 окт 2020

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО