МВР

ОД Габрово

 

По повод регистрирани телефонни измами на територията на страната, ОДМВР-Габрово призовава: Бъдете бдителни!

Уважаеми граждани, във връзка с регистрирани телефонни измами в други областни дирекции на МВР в страната, Ви призоваваме да бъдете бдителни! Уверяваме Ви, че служителите на реда никога и по никакъв повод не търсят граждани по телефона с настояване за даване на пари. Помнете: В никакъв случай не изпълнявайте указания, в които Ви искат пари по телефона, независимо кой и по какъв повод отправя искането! Не предоставяйте лични и данни на свои близки по телефона! Не предприемайте даване на пари на непознати, представящи се за посредници или доверени лица, защото това е сигурен знак за измама!

Обект на измамниците са основно възрастни хора, възползвайки се от тяхната загриженост за благосъстоянието на внуците, децата и роднините. Измамниците се представят за различни хора, но винаги искат спешно пари. Те ангажират вниманието на своите жертви и задържат телефона отворен до осъществяване на престъпното деяние.  

При подобни случаи и при възникване на каквито и да е съмнения, първо трябва да се осъществи връзка с близки, за да се провери истинността на историята, да се сигнализира на тел. 112 или да се потърси помощ в местното Районно управление.


26 ное 2020

25 ноември -Световен ден против насилието над жени

25 ноември -Световен ден против насилието над жени

С Резолюция № 54/134 Общото събрание на ООН през 1999 г. обявява 25 ноември за Световен ден против насилието над жени.

    За домашното насилие не трябва да се мълчи! Търсенето на помощ от институциите не трябва да се отлага, за да бъдат избегнати фаталните последствия от недопустимо и нечовешко отношение! Научете правата си, за да можете да се защитите! Законът за защита от домашно насилие урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.
    Отговорността по този закон не изключва гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя. Според българското законодателство, „домашно насилие“ е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Законът определя като психическо и емоционално насилие върху дете и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. 

Защита по Закона за домашното насилие може да търси всяко лице, пострадало от насилие, извършено от:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;
4. възходящ;
5. низходящ;
6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Във всеки един от случаите, представляващи домашно насилие, пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита! Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянен или по настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

С последните изменения в Наказателния кодекс всички форми на домашно насилие се криминализират.

На територията на област Габрово за 2019 са издадени общо 40 заповеди за защита от домашно насилие, от началото на 2020 г. до 31.10.2020 г. издадените заповеди са 35.

Насилието започва с викове, но не трябва да завършва с тишина!

 

Телефони:

Национален спешен телефонен номер – 112

0800 18 676

Националната агенция за закрила на детето – + 3592 933 90 10 ; + 3592 933 90 11


25 ное 2020

От сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Габрово с призив: Шофирайте внимателно и бъдете отговорни на пътя!

През месец октомври 2020 год. на територията на област Габрово са настъпили общо 59 пътно-транспортни произшествия. 14 от тях са тежи с 1 загинал и 15 ранени.

За община Габрово пътно-транспортните произшествия са общо 34, като 11 от тях са тежки. Ранени са 12 лица, 1 загинал.
За община Севлиево пътно-транспортните произшествия са общо 18, като 1 от тях е тежко с 1 ранен. Няма загинали.
За община Дряново пътно-транспортните произшествия са общо 3, само с материални щети.
За община Трявна пътно-транспортните произшествия са общо 4, от които 2 тежки с 2 ранени.

Най-честите причини за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия са употребата на алкохол и наркотици от водачите на МПС, отнемане на предимство на други пътни превозни средства, отнемане на предимството на пешеходци, управление на автомобила с несъобразена с пътните условия скорост и неправилно движение по пътното платно, лоши метеорологични условия, тъмни дрехи на пешеходците.


13 ное 2020

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО