МВР

ОД Габрово

 

29 апр 2020

„Не си сам! Ние сме част от вас!“ – Дарителска кампания за набиране на средства от служителите на Областна дирекция на МВР – Габрово.

Инициатива за набиране на средства в помощ на хора в затруднено положение от област Габрово

С мотото „Не си сам! Ние сме част от вас!“ всички служители на Областна дирекция на МВР – Габрово искат да изразят своята съпричастност към хората в неравностойно положение. Дарителската кампания за набиране на средства стартира на 25 март и нейната цел е подпомагане на социално слаби и самотно живущи възрастни хора от четирите общини на област Габрово.
Инициативата на Областната дирекция е  жест на подкрепа, в който се включиха всички полицейски служители от териториалните поделения и администрацията на Дирекцията. Със събраните парични средства са закупени хранителни продукти от първа необходимост, плодове и зеленчуци, предназначени за повече от 80 възрастни граждани, живущи в различни населени места в четирите общини на областта. С този благороден жест, искаме да изразим гражданската си позиция като служители от МВР към всички хора в нетрудоспособна възраст, и да ги уверим, че ще бдим за тяхното спокойствие на територията на област Габрово.
Приготвените индивидуални хранителни пакети, през днешният ден ще бъдат доставени от полицейски служители до домовете на нуждаещите се.

График за посещения и провеждане на срещи с представители на местната власт на място в малките населени места и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Габрово през месец май

I. На територията на община Габрово

08.05.2020 год.

От 13:30 часа до 14:00 часа – с. Яворец,

От 14:30 часа до 15:00 часа – с. Новаковци,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Драгановци,

От16:15 часа до 17:00 часа – с. Враниловци.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група в сектор ОП при РУ-Габрово ст. инспектор Любомир Стоев.

 

II. На територията на община Севлиево

14.05.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Хирево,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Дамяново,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Градница,

От 16:00 часа до 17:00 часа – с. Бериево.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Севлиево ст. инспектор Христо Чопов.

 

III. На територията на община Дряново

21.05.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Соколово,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Ганчовец.

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група ПППС в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Дряново ст. инспектор Тихомир Георгиев.

 

На територията на община Трявна

28.05.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Бърдени,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Малки Станчовци,

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Трявна ст. инспектор Калоян Койчев

 

Изпълнението на разпоредително писмо с рег. № 8121р-6494/05.04.2019 год. на Главния секретар на МВР ще бъде осигурено от Директора на РДПБЗН – Габрово, сл. тел. 66220, включително осигуряването на служител от РДПБЗН – Габрово за включване в състава на мобилния екип.

 

За допълнителна информация и координация: ОДМВР-Габрово, тел.: 066 826020, 066 826229, 066 826529.

 

28 апр 2020

В РУ – Севлиево повдигнаха две обвинения на бракониер

На 12 април са повдигнати две обвинения на 52-годишен жител на Севлиево, за когото се установи, че около полунощ на 10 април, в землището на село Кръвеник, чрез използване на огнестрелно оръжие – самоделна карабина е убил без надлежно разрешение благороден елен. Наказанието, което предвижда закона е лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева, както и лишаване от право да се упражнява определена професия. Второто обвинение срещу него е за това, че без надлежно разрешение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия е държал въпросното самоделно оръжие. В този случай, предвиденото наказание е лишаване от свобода от две до осем години. Работата по изясняване и документиране на цялостната престъпна дейност на извършителя, продължава под надзора на Районна прокуратура – Севлиево.

15 апр 2020

Провеждане на статистически изследвания от служители на Териториално статистическо бюро – Север чрез телефонни интервюта на населението

Уважаеми граждани и жители на област Габрово!

По молба на директора на Териториално статистическо бюро – Север, ви уведомяваме за следното:

Във връзка с Решение от 13 март на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, на 31 март ръководството на Национален статистически институт е взело решение да бъдат преустановени посещения на домакинствата от служители на териториалните статистически бюра в страната. Необходимата информация от физически лица ще се събира по телефона.

Това не е нов вид телефонна измама! Във всички случаи, при които имате съмнение, че някой се опитва да ви въведе в заблуда, и да се възползва от нея, за да ви измами позвънете на ЕЕН 112 или се свържете с поделенията на МВР в областта!

Допълнителна информация относно териториалните структури на НСИ и контактите с тях е публикувана на сайта на Националния статистически институт.

 

15 апр 2020

Често задавани въпроси към сектор „Български документи за самоличност“

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

Бърза поръчка за три работни дни.

Експресна поръчка до 8 работни часа.

Каква е стойността на отделните лични документи?

Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лева за лица на възраст от 14 до 18 години.

Лична карта със срок на валидност 10 години за лице на възраст от 18 до 58 години е на стойност 18 лева.

Безсрочни лични карти се издават на лица, навършили 58-годишна възраст. Тяхната стойност е 11 лева.

Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева.

Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14 до 16 години и лицата, навършили 70-годишна възраст.

Стойността за издаване на паспорт на лице до 14-годишна възраст е 10 лева. За следващ паспорт на дете се заплащат 20 лева.

За паспорти на лица от 14 до 58-годишна възраст се заплащат 40 лева.

За паспорт на лице от 58 до 70-годишна възраст се заплащат 20 лева.

Паспортите за лица над 70-годишна възраст са на стойност 10 лева.

Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат паспорт на стойност 3 лева.

За бързо издаване на лична карта и паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 2 пъти, когато по искане на лицето, услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

За експресно издаване на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 5 пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Кога се издава първата лична карта?

Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

Да. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

В кои случаи се подменя личната карта?

След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

В какъв срок трябва да се подаде заявление за издаване на нова лична карта, ако старата е с изтекъл срок или срокът предстои да изтече?

В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока ѝ на валидност.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменям с нова?

Не е необходимо!

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

Връща ли се документ с изтекъл срок на валидност?

Да!

Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

Ако документът не е върнат в срок глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи или РУ.

Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документът ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в някое от звената “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

 

15 апр 2020

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО