МВР

ОД Габрово

 

25 ное 2021

25 ноември- Международен ден срещу насилието над жените

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Той е приет по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и други), упражнявано върху жени. За първи път този ден е отбелязан през 1999 година.

АКО СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, НЕ ОТЛАГАЙТЕ И ПОТЪРСЕТЕ ЗАЩИТА!

Защита по Закона за домашното насилие може да търси всяко лице, пострадало от насилие, извършено от:

1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;
4. възходящ;
5. низходящ;
6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Във всеки един от случаите, представляващи домашно насилие, пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита! Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянен или по настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.
С последните изменения в Наказателния кодекс всички форми на домашно насилие се криминализират.

 

Телефони:
Национален спешен телефонен номер – 112

0800 18 676

Националната агенция за закрила на детето – + 3592 933 90 10 ;
+ 3592 933 90 11


Започна третият етап на Акция "Зима", насочен към водачите на МПС

През периода 21 – 30 ноември 2021 г. е в ход третата кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците.

            От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
      - да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;
     - да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
       - да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 


21 ное 2021

Сектор„Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Габрово ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите на 21.11.2021 г.

В ОДМВР- Габрово е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор за президент и вицепрезидент на Република България.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ и РУ-Севлиево, РУ-Дряново и РУ-Трявна при ОДМВР-Габрово в дните от 16  ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. - от 08.30 до 17.00 часа, и в изборния ден на 21 ноември 2021 г. - от 08.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, проведени на 14.11.2021 г., са невалидни.


 Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 21 ноември 2021 г.


17 ное 2021

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО